Csatornahálózatok és műtárgyaik karbantart kapcsolatos jogszabályok

Csatornahálózatok és műtárgyaik karbantartásával kapcsolatos jogszabályok

 

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán lévő és saját célt szolgáló vízi létesítmények szakszerű fenntartásáról gondoskodni, rendszeres karbantartásáról intézkedni.

 A szennyvízelvezető rendszereket úgy kell üzemeltetni, hogy azok üzemvitele ne veszélyeztessen

-          élet és vagyonbiztonságot,

-          egészségügyi és környezeti elemeket.

Így meg kell előzni a csatornahálózat és műtárgyainak feliszaposodását, vagyis a keletkezett szennyvizek szabad levonulásának akadályozását.

 

Vonatkozó jogszabályok:

-          1995. évi VGTV,

-          38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet,

-          94/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet.

Ha a helytelen üzemeltetésből eredően szennyezés éri a közcsatorna-hálózatot, az élővízi befogadót,

vagy a felszín alatti vizeket, úgy a tulajdonos a 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében a környezeti károk elhárításáról köteles intézkedni.

 

A helytelen csatornaüzemeltetésből származó vízszennyezés esetén

-          csatornabírság,

-          vízszennyezési bírság szabható ki, melynek mértéke függ a kibocsátási koncentrációtól, mennyiségtől és befogadó besorolásától.

 

Az egyes bírságtételeket a

-          219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 11. sz. melléklete (felszín alatti vízszennyezésről)

-          220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete (a csatornabírságról, illetve a vízszennyezési bírságról)

tartalmazza.

A szennyvíztisztító, előkezelő berendezésekben leválasztott uszadékok, iszapok hulladék besorolása

-          kommunális szennyvíz esetén       EWC 200304

-          ipari szennyvizek esetén                EWC 190809*

EWC 190811*

 

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és elszámolási bevallási kötelezettségeket a 164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet rögzíti, míg a kötelezettségek elmulasztásából eredően kiszabható bírságtételeket a 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet határozza meg.

 

Alapvető szakmai követelmények vízi létesítmények üzemeltetése során

-          havi/negyedéves ellenőrzés,

-          féléves rendszeres karbantartás,

-          a képződő iszapok kitermelése, jogszabályokban előírt szakszerű elszállíttatása

/Csak arra környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szakcég végezhet csatornaműben munkálatokat és szállíthatja el a keletkezett iszapokat./

-          A szennyvízkezelő-tisztító művek (pl: zsírfogó) havi rendszerességi ellenőrzése és tisztítása  de legalább negyedéves karbantartás, tisztítás elvégzése szükséges.

 

A kitermelt iszapok elszállítását, átvételét és kezelését vagy ártalmatlanítását csak arra jogosult hulladékkezelési/szállítási engedéllyel rendelkező szakcég végezheti.

Az engedélyek meglétét a hulladék birtokosa (Megbízó) köteles ellenőrizni!

Share Button

Facebook

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 4 Dec 2017
  • Pinned: 9 Nov 2017
  • Pinned: 31 Oct 2017
  • Pinned: 7 Sep 2017
  • Pinned: 3 Aug 2017
  • Pinned: 19 Jul 2017
  • Pinned: 11 Jul 2017
  • Pinned: 29 Jun 2017
  • Pinned: 22 Jun 2017
  • Pinned: 18 May 2017