Szállítható hulladékok

A szállítható hulladékok:

Hulladékkezelési Engedélyszám: 83958-8/2005

KTJ szám: 101425996

KÜJ szám: 101429199

Cégünk által begyűjthető és kezelhető hulladékok jellemzői:

EWC kód:

Hulladék megnevezése:

02

Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok

02 02

Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből, és feldolgozásából származó hulladékok

02 02 02

Hulladékká vált állati szövetek

02 02 99

Közelebbről nem meghatározott hulladékok (élelmiszer hulladék papír és műanyag csomagolóanyaggal)

02 03

Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásából, élesztő és élesztőkivonat készítéséből melasz-feldolgozásból és fermentálásából származó hulladék.

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

02 05

Tejipari hulladékok

02 05 01

Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (tejtermék hulladék műanyag és/vagy alufólia csomagolóanyaggal)

02 07

alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék(kivéve: kávé, tea, kakaó)

02 07 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

15

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat.

15 01

csomagolási hulladék ( beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

16

a hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

16 10

a képződési telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék

16 10 02

vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től

17

építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 09

egyéb építési -bontási hulladék

17 09 04

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

19

Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladékok

19 07

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

19 07 03

hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től

19 08

Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok

19 08 02

Homokfogóból származó hulladékok

19 08 09

Olaj-víz elválasztásából származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék

19 09

Ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok

19 09 02

Víz derítéséből származó iszapok

20

Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)

20 01 25

Étolaj és zsír (állati eredetű hulladékot nem tartalmaz)

20 02

Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)

20 02 02

Föld és kövek

20 03

Egyéb települési hulladék

20 03 04

Emésztőgödörből származó iszap

 

Share Button

Facebook

Google Plus

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 4 Dec 2017
  • Pinned: 9 Nov 2017
  • Pinned: 31 Oct 2017
  • Pinned: 7 Sep 2017
  • Pinned: 3 Aug 2017
  • Pinned: 19 Jul 2017
  • Pinned: 11 Jul 2017
  • Pinned: 29 Jun 2017
  • Pinned: 22 Jun 2017
  • Pinned: 18 May 2017