Vízi létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatok és rendelkezések

Vízi létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatok és rendelkezések

 

A különböző vízi létesítmények, úgymint

-          csatornahálózatok és műtárgyai,

-          szennyvízkezelő, előtisztító berendezések, műtárgyak,

-          szennyvíztisztító telepek,

-          vízkiemelő, illetve átemelő művek stb.

fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan különböző jogszabályok kötelezően elvégzendő feladatcsoportokat határoznak meg.

Ezen feladatok a jogszabályi háttéren kívül a vízjogi létesítési, vízjogi fennmaradási, és vízjogi üzemeltetései engedélyekben is megjelennek.

A jelzett feladatok a műtárgyak, mint vízépítési szerkezetek ellenőrzésén, karbantartásán kívül kapcsolódó kötelezettségeket is tartalmaznak, melyek a környezetvédelem egyes ágazatait is érinthetik.

A csatornahálózatok, leválasztó berendezések esetében az éves rendszeres karbantartások gyakorisága alapvetően a használat módjától, a terhelések mennyiségi és minőségi alakulásától függ. A karbantartások gyakoriságát próbaüzemi sorozatok alapján határozzák meg, de évi 1 alkalom (ellenőrzés, tisztítás …) általában szükséges.

Ezen feladatok ellátása így nem csak műszaki, állagvédelmi és üzembiztonsági szempontból szükséges, hanem egyes környezeti terhelések megelőzése érdekében is.

Főbb környezetvédelmi feladatok a prevención kívül

-          hulladékok képződése, szakszerű elhelyezése,

-          veszélyes hulladékok képződése, elhelyezése,

-          kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek stb.

A fentiek alapján így látható, hogy egy-egy csatornahálózat, illetve műtárgyai üzemeltetése (használata) komplex feladatok ellátását igénylik.

Főbb alátámasztó jogszabályok:

-          18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljárásról (2007. évi módosítással)

-          38/1995 (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvíz elvezetésről és a közműves szennyvízelvezetésről

-          21/2002 (IV. 25.) Korm. rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről (+szakmai kiegészítések előírásai)

-          219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelméről

-          220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

-          98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

-          2000. évi XLIII tv. a hulladékgazdálkodásról

-          164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet a nyilvántartási kötelezettségekről

-          93/1996 (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeiről

 

Share Button

Facebook

YouTube

Google Plus

Follow Me on Pinterest
  • Pinned: 4 Dec 2017
  • Pinned: 9 Nov 2017
  • Pinned: 31 Oct 2017
  • Pinned: 7 Sep 2017
  • Pinned: 3 Aug 2017
  • Pinned: 19 Jul 2017
  • Pinned: 11 Jul 2017
  • Pinned: 29 Jun 2017
  • Pinned: 22 Jun 2017
  • Pinned: 18 May 2017